Yandex

ENERJİ KİMLİK BELGESİ

(EKB) ZORUNLULUĞU BAŞLADI

1 Ocak 2020 itibari ile ev alım satımı yapacaklar tapuda EKB beyanını vermek zorunda aksi halde tapularına şerh düşülecek.

ekb banner

TÜM TÜRKİYE' DE HIZLI, GÜVENİLİR, KALİTELİ ve EKONOMİK

ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB) SERTİFİKASYONU

ONLINE BAŞVURU HEMEN ARAYIN

Referanslarımız

Enerji Kimlik Belgesi (EKB)

Enerji Kimlik Belgesi(EKB), binalardaki enerji gereksinimin ve enerji tüketim sınıfının belirlendiğini gösteren bir enerji performansı rapordur. Bu rapor bir anlamda binanın enerji pasaportu olarak da değerlendirilebilir.

Bina Enerji Performansı Yönetmeliği gereğince Enerji Kimlik Belgesi(EKB) bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulmalıdır. Bu düzenlemenin amacı gerek bina sakinlerinin gerekse binada alım/satım veya kiralama yapacak kişilerin binanın enerji performansı hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Bu sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi (EKB) hazırlanılacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir. Enerji Kimlik Belgesi, yeni binalar için SMM’ler tarafından mevcut binalar içinse Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri(EVD) tarafından hazırlanır.

Hakkımızda

EKB Talep Formu

Bina Bilgileri
* ile işaretli alanların doldurulması zorunludur.


EKB Talebinde Bulunan Firma ya da Kişi Bilgileri

Kütüphane

Basında Biz

Hürriyet SabahMilliyet Posta

Sık Sorulanlar

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) nedir?

EKB Binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren binanızın enerji performansını gösteren belgedir.

EKB’nin yasal dayanağı var mıdır?

“5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği” hükümlerine göre, yönetmelik kapsamındaki tüm binalar için Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alma zorunluluğu getirilmiştir.“5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği” hükümlerine göre, yönetmelik kapsamındaki tüm binalar için Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alma zorunluluğu getirilmiştir.

Hangi binalar için EKB zorunluluğu vardır?

Aşağıda tanımlanan binalar dışında kalan tüm binalar için EKB düzenlenmesi yasal bir zorunluluktur:
 • Sanayi tesislerinin üretim faaliyetlerinin yürütüldüğü binalar
 • Kullanım süresi iki yıldan az olan binalar
 • Toplam kullanım alanı 50 m²’nin altında olan binalar
 • Seralar
 • Atölyeler
 • Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar
 • Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı binaları
 • Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar
 • EKB ne zaman yürürlüğe girmiştir?

  EKB uygulaması 1 Ocak 2011 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiştir.

  EKB alınmazsa ne olur?

  Uygulamanın başladığı 1 Ocak 2011 sonrasında yeni yapılan binalar için EKB olmaması durumunda idare tarafından ruhsat erilmemektedir.
  5627 sayılı yasa gereğince mevcut binalar(1 Ocak 2011’den önce ruhsat almış olan binalar) 2 Mayıs 2017 tarihine kadar EKB almak zorundadırlar(Bu tarih 28.04.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile 01.01.2020 tarihine ertelenmiştir). Mevcut binaların bu tarihten sonra alım-satımları ve kiraya verilmeleri mümkün olmayacaktır.

  Mevcut binalardaki EKB’si olmayan binaların alım-satım ve kiralama yasağı hangi tarihte başlayacaktır?

  Mevcut binalardaki EKB’si olmayan binaların alım-satım ve kiralama yasağı için son tarih 2 Mayıs 2017’dir(Bu tarih 28.04.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile 01.01.2020 tarihine ertelenmiştir).

  EKB nasıl alınır?

  EKB mevcut binalar için bünyesinde EKB uzmanı olan Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri(EVD), yeni binalar içinse bünyesinde EKB uzmanı olan Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Firmaları (SMM) tarafından düzenlenebilir(28.04.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan özel olarak yetkilendirilen SMM’ler de mevcut binalar için de EKB düzenleyebilecektir).

  Nasıl EKB uzmanı olunur?

  EKB uzmanı olabilmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan Üniversite, Meslek Odaları ve EVD’ler tarafından düzenlenen eğitimlere katılıp, eğitim sonrasında yapılan sınavda başarı gösteren Makine, Elektrik, İnşaat, Elektrik Elektronik Mühendisi veya Mimar olmak gerekmektedir.
  EKB uzmanı eğitimci firma yetkisine sahip olan SZUTETS’in eğitim programlarını takip etmeniz halinde EKB uzmanı olmanız mümkündür.

  SZUTEST tarafından EKB düzenlenmesi için Türkiye’nin hangi illerinde hizmet veriyorsunuz?

  SZUTEST olarak 100’ün üzerindeki uzman mühendislerimizle Türkiye’nin her yanındaki müşterilerimize doğru ve kaliteli hizmet verme potansiyeline sahip güçlü bir alt yapımız vardır.

  Binaların enerji performansı nasıl belirlenir?

  Bir binanın enerji performansının belirlenmesi;
 • Binanın m² başına düşen yıllık enerji tüketiminin belirlenmesi,
 • Bu değere göre CO2 salımının hesaplanması,
 • Bu değerlerin referans bir binanınki ile kıyaslanması,
 • Kıyaslama sonucuna göre binanın A-G arası bir enerji sınıfına yerleştirilmesi
 • ile gerçekleşir.

  Binaların Enerji Performansı nasıl sınıflandırılır?

  Yapılan hesaplamalar sonucunda elde edilen Ep değerleri aşağıdaki skalaya göre sınıflandırılırlar:

  ekb szutest

  EKB deki enerji performanslarının mevzuat açısından önemi var mıdır?

  Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği gereğince yeni binalar için C sınıfının altında olan enerji performansı olan yeni binalar için ruhsat düzenlenemez.
  Mevcut binalar için, tadilat söz konusu değilse enerji performansı için bir limit olmamakla birlikte, binanın cephe, mekanik ve elektrik tesisatı gibi enerji tüketimini etkileyen konularla ilgili toplam tadilat maliyetinin, binanın emlak vergisine esas değerinin % 25’ini aşan tadilatlarda ruhsat alabilmek için, yeni binalarda olduğu gibi bina enerji performansının en az C sınıfı olması gerekmektedir.

  EKB’nin sağladığı avantaj/avantajlar var mıdır?

  Enerji performansı yüksek olan binalarda devlet tarafından vergi indirimleri konulması planlanmaktadır. Ayrıca alım satımlarda ve kiralamalarda EKB ibrazının zorunlu olması nedeniyle binaya değer kazandırmakta ve binanın enerji maliyetlerinde ciddi tasarruflar sağlamaktadır.

  Binaların Enerji Performanslarını artırmak mümkün müdür?

  Mevcut bir binanın Enerji Performansını yükseltmek için bazı yenileme işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Örneğin bina dış duvar ve çatısına yalıtım yaptırılabilir, sıhhi sıcak su güneş panelleriyle sağlanabilir, aydınlatma, ısıtma ve soğutmada enerji verimli ürünler kullanılabilir. Dikkat edilmesi gereken nokta ise hesaplamalarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan bep.tr programının algoritması gereğince, sadece binanın kendisine ait bilgilerin hesaplamalarda kullanılacak olması nedeniyle binada kullanılan beyaz eşya, televizyon, split klima gibi eşyalar ve kullanım alışkanlıklarından kaynaklanan farklılıklar binanın Enerji Performansına etki etmeyecektir.

  EKB kaç yıl için geçerlidir?

  Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Bu sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi hazırlanılacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir. Ayrıca mevcut binaların proje değişikliği gerektiren önemli tadilat projelerinde, mekanik ve elektrik tesisat değişikliklerinde EKB yenilenmelidir.

  EKB için devlet tarafından hibe veya destek sağlanmakta mıdır?

  Bu konuda doğrudan bir devlet desteği olmamakla birlikte, binaya izolasyon yaptırılması halinde faizsiz kredi sağlayan bir özel banka bulunmaktadır.

  EKB düzenlenirken ne tür bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulur?

  EKB düzenlenmesi aşamasında mimari proje, mekanik-elektrik projesi ve ruhsat fotokopisi gerekmektedir.

  EKB ne kadar sürede hazırlanır ve teslim edilir?

  Yapılacak binanın şekli ve alanı, daire sayısına ve ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin sunulma hızına bağlı olarak 2-5 gün içerisinde EKB tamamlanıp teslim edilebilir.

  Tapuya şerh koydurmak ne demektir?

  Taşınmaz mal sahibinin hak sahipliğini kısıtlamak için konulan ve uyarı niteliği taşıyan bir uygulamadır.

  İletişim

  SZUTEST Uygunluk Değerlendirme A.Ş.

  İSTANBUL (Anadolu) Merkez

  Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1
  Ümraniye 34774 İstanbul / TÜRKİYE

  Tel: +90 850 532 3352
  Faks: +90 216 4694667
  E-Posta: info

  İSTANBUL (Avrupa)

  Merkez mah. Marmara cad. Erenler 2 İş Merkezi Kat 4 No:132 Avcılar

  Tel: +90 532 593 40 88
  Tel: +90 505 998 02 35
  E-Posta: Avrupa

  ANKARA

  Mustafa Kemal Mahallesi 2140.Cadde Bora
  Plaza No:14 Kat:2 Daire:6 Çankaya /ANKARA

  Tel: +90 312 504 71 71
  Faks: +90 312 504 71 72
  E-Posta: Ankara

  İZMİR

  Haydar Aliev Cad. No:42 K:6 D:12 Müzeyyen Hanım Apt.
  A Blok Manavkuyu – Bayraklı – İzmir / TÜRKİYE

  Tel: +90 232 435 54 38
  E-Posta: izmir

  UŞAK

  Fevzi çakmak mahallesi gazi bulvarı no:26 kat:6
  daire 603 ATA PLAZA Merkez/UŞAK

  Tel: +90 276 223 64 50
  E-Posta: usak

  MERSİN

  İhsani̇ye Mahallesi̇ Zeyti̇nli̇ Bahçe Caddesi̇
  No:98 AKDENİZ /MERSİN

  Tel: +90 324 336 00 59
  E-Posta: Mersin